Reference

Ukázky naší práce - fotogalerie

Mubea opěra - společnost Mubea – betonová opěra z lego bloků
Kamenná opěra Hostím
Most Modřejovice -
demoliční práce na mostě v Modřejovicích pro Společnost T.A.Q.
Most Oplany - demoliční práce na mostě v Oplanech pro Společnost T.A.Q.
Kamenické práce - zdění čel propustí
Odstavné parkoviště
Oprava hrází rybníků
Most Žebrák - rekonstrukce mostu pro Obec Žebrák
Most Hořovice - rekonstrukce mostu pro Společnost T.A.Q.
Rozšíření kominukace pro nákladní automobily
Základová deska pro halu
Základy pro rodinný dům Hořovice
Ostatní práce

Náš strojový park